EzMagnifier

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 979,8 KB
  • Lượt xem: 795
  • Lượt tải: 788
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP
Giới thiệu

Một tiện ích miễn phí có thể phóng to, thu nhỏ một phần màn hình hay đặt lại kích cỡ phù hợp với yêu cầu sử dụng. Ngoài ra, nó cũng có thể bắt hình chương trình và lưu vào tập tin.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.