Moo0 Anti-Recovery

Tải về
3 (1) Moo0 Miễn phí 593 Dung lượng: 3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7

Moo0 Anti-Recovery đóng vai trò như một chiếc máy hủy dữ liệu cực kỳ hiệu quả, giúp bạn xóa hoàn toàn những dữ liệu có thể phục hồi được để bảo mật thông tin một cách tuyệt đối.

Moo0 Anti-Recovery chỉ hủy bỏ phần dữ liệu đã xóa (nhưng chưa xóa hết hoàn toàn) chứ không hùy những dữ liệu đang tồn tại, do vậy không sợ làm ảnh hưởng đến dữ liệu hiện tại.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3 MB
  • Lượt xem: 603
  • Lượt tải: 593
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

  • ShredIt 🖼️ Phần mềm hủy dữ liệu trên máy tính