🖼️
 • Microsoft PowerPoint 2010 Phần mềm tạo bài thuyết trình

 • Microsoft PowerPoint là phần mềm tạo bài thuyết trình nhanh chóng. Công cụ này được sử dụng trên mọi cấp độ: từ cá nhân, đến các tổ chức, công ty, trường học, thậm chí cả các cơ quan Chính phủ.
 • Xếp hạng: 4 1.765 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  🖼️
  🖼️
   🖼️
   🖼️
   🖼️
   • PPT To Video Scout

   • PPT To Video Scout là một công cụ hỗ trợ chuyển đổi những tập tin có định dạng PPT thành định dạng AVI, MPEG, VideoCD, xDIV hoặc DivX...
   • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu