🖼️
  • Microsoft PowerPoint 2010 Phần mềm tạo bài thuyết trình
  • Microsoft PowerPoint là phần mềm tạo bài thuyết trình nhanh chóng. Công cụ này được sử dụng trên mọi cấp độ: từ cá nhân, đến các tổ chức, công ty, trường học, thậm chí cả các cơ quan Chính phủ.
  • Xếp hạng: 4 1.507 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • PowerPoint Recovery Toolbox
  • PowerPoint Recovery Toolbox là một trợ lý đắc lực trong việc khôi phục dữ liệu Microsoft PowerPoint bị lỗi. Phần mềm này có thể nhanh chóng khôi phục dữ liệu từ các file trình chiếu Microsoft PowerPoint bị lỗi hoặc không thể đọc được...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • PPT To Video Scout
  • PPT To Video Scout là một công cụ hỗ trợ chuyển đổi những tập tin có định dạng PPT thành định dạng AVI, MPEG, VideoCD, xDIV hoặc DivX...
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu