Shion for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 6,9 MB
  • Lượt xem: 238
  • Lượt tải: 236
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Giới thiệu

Shion thực hiện tập lệnh INSTEON và cho phép người dùng xây dựng một danh sách các thiết bị có thể quản lý từ xa. Ứng dụng này (cùng với driver) hiện vẫn đang được triển khai và sẽ có thêm mở rộng và hoàn thành như thời gian dự kiến. Mục tiêu lâu dài của Shion là đóng gói chúng lại như một framework có thể có thể sử dụng lại được đối với các nhà lập trình khác của Mac OS X.

Phiên bản mới này có:

• Giao diện RemoteBuddy vẫn chưa được thực hiện.

• Các thiết bị DVR, Bluetooth, GPS, và camera vẫn chưa được cài đặt.

• Menu các mục dẫn tới trang web của Shion vẫn chưa được hoàn thành.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo