Smart Partition Recovery 2.5 Khôi phục phân vùng ổ đĩa

Tải về

4,3 (3) Smart PC Solutions Miễn phí 4.546 Dung lượng: 1,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Server/Vista

Smart Partition Recovery là phần mềm cho phép bạn phục hồi lại những phân vùng đĩa cứng bị hư hỏng hay bị mất để bạn nhanh chóng lấy lại quyền truy cập vào các phân vùng trên.

Khi Explorer không tìm thấy ổ đĩa, điều đó có nghĩa dữ liệu đa bị mất, có thể do quá trình boot đĩa bị hư hỏng. Smart Partition Recovery sẽ giúp bạn khôi phục lại phân vùng logic đã bị xóa của ổ đĩa. Ở chế độ tự động, phần mềm dễ dàng khôi phục truy cập tới phân vùng bị mất. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn “Make boot image of the system” để tạo bản sao vùng boot đĩa như một bộ file, rồi sau đó, sử dụng bản sao này trong trường hợp mất dữ liệu.

File đã lưu có thể khôi phục trên ổ đĩa quang, flash-drive hoặc CD. Ở chế độ bình thường, bạn có thể ghi lại vùng boot đĩa. Điều này có thể tạo bản sao ghi trước hoặc bao sao vùng boot của đĩa tương tự với kích thước và hệ thống tập tin tương đương được ghi lại trên máy tính cá nhân hoặc máy tính khác.

Smart Partition Recovery khôi phục hệ thống nhanh và tự động
Smart Partition Recovery khôi phục hệ thống nhanh và tự động

Hệ điều hành tương thích: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 7 64-bit, Windows 2008 Server, Windows 2008 Server 64-bit, Windows 2003 Server 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 8 32-bit, Windows 8 64-bit, Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit.

4,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 2.5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 4.619
  • Lượt tải: 4.546
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Liên kết tải về
Link Download chính thức: