Task Tiger 1.2.0.3

Tải về
1 (1) Dyumnin Technologies Miễn phí 5.352 Dung lượng: 486 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7, .NET Framework 2.0 trở lên

Task Tiger là một ứng dụng miễn phí quản lý công việc cá nhân. Hỗ trợ quản lý nhiều thời gian và quản lý các mục tiêu được đưa ra. Có thể dùng bộ lọc để chọn ra các tác vụ cần tìm nhanh nhất. Nó cũng tự động đăng nhập để nhắc nhở khi đến lịch được lập sẵn.

1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 486 KB
  • Lượt xem: 5.377
  • Lượt tải: 5.352
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7, .NET Framework 2.0 trở lên
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế