Cách làm mờ và chỉnh nền trong Skype

  • 4 Đánh giá

Đôi khi bạn không muốn để lộ background khi đang nói chuyện với người khác qua Skype vì nhiều lý do cá nhân. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm mờ hoặc tùy chỉnh nền trong cuộc video call trên Skype.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm mờ hoặc tùy chỉnh nền khi gọi video Skype
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm mờ hoặc tùy chỉnh nền khi gọi video Skype

Các cách làm mờ background trong skype

Cách làm mờ hoặc tùy chỉnh nền khi gọi video Skype trên PC (Windows, Mac và Linux):

  • Trong khi gọi, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút nút video video hoặc nhấp menu More.
  • Nhấp vào Chọn hiệu ứng nền (Choose background effect).
  • Bạn có thể Làm mờ (Blur) căn phòng mình đang ở, chọn một trong những hình ảnh được xác định trước, hình ảnh bạn đã thêm trước đó hoặc Thêm (Add) hình ảnh mới để tùy chỉnh hiệu ứng nền. Để xem tất cả các mục hình ảnh được xác định trước, hãy chọn biểu tượng More trong Choose background effect.
Nhấp vào Choose background effect) và chọn hiệu ứng Blur
Nhấp vào Choose background effect) và chọn hiệu ứng Blur

Cách làm mờ hoặc tùy chỉnh nền cho tất cả các cuộc gọi video Skype trên PC:

  • Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn.
  • Chọn Cài đặt (Settings) rồi vào Âm thanh & Video (Audio & Video).
  • Trong Choose background effect, bạn có thể Làm mờ (Blur) căn phòn, chọn hình ảnh bạn đã thêm trước đó hoặc thêm hình ảnh mới để tùy chỉnh hiệu ứng nền. Để xem tất cả các danh mục hình ảnh được xác định trước, hãy chọn biểu tượng More trong Choose background effect.
Chọn Cài đặt (Settings) rồi vào Âm thanh & Video (Audio & Video)
Chọn Cài đặt (Settings) rồi vào Âm thanh & Video (Audio & Video)

Cách làm mờ hình nền khi gọi video Skype trên iPhone, iPad và Android (6.0+):

  • Trong khi gọi, hãy nhấn vào menu More.
  • Bật Làm mờ nền của tôi (Blur my background).

Cập nhật: 25/06/2021
  • 185 lượt xem
Xem thêm: Skype