DiskCheckup

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 728,5 KB
  • Lượt xem: 653
  • Lượt tải: 598
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
Giới thiệu
DiskCheckup có tác dụng đánh giá suất và tình trạng “sức khỏe” của ổ đĩa cứng S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, Reporting Technology). Nó có thể so sánh các thuộc tính của ổ đĩa cứng HDD hiện hành với các giá trị TEC (Threshold Exceed Condition – điều kiện vượt ngưỡng) được xác định bởi nhà sản xuất HDD. Chương trình có thể lần theo những thay đổi về thuộc tính qua thời gian và tạo một “dự đoán” ngoại suy về thời điểm xảy ra lỗi của HDD. DiskCheckup có thể được cấu hình để thông báo cho bạn khi một giá trị TEC bị vượt quá bằng một loạt các phương pháp trong đó gồm có việc sử dụng email. Ngoài ra DiskCheckup có thể được cấu hình sử dụng các tham số dòng lệnh để nó có thể được tích hợp như một phần trong quá trình test tự động lớn hơn.
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo