Documents To Go - Office Suite for iPhone

Tải về

2,8 (4) DataViz Dùng thử 4.143 Dung lượng: 9,3 MB Ngày: Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad, iOS 3.2 or later

DocsToGo là ứng dụng của DataViz để chỉnh sửa văn bản đơn giản với những lựa chọn định dạng căn bản, cùng những lựa chọn kết nối lưu trữ đám mây. Tuy nhiên, DocsToGo cung cấp nhiều khả năng hơn, như chức năng tìm và thay thế, đếm chữ.

DocsToGo dễ sử dụng hơn một chút so với Quickoffice, các lựa chọn định dạng căn bản có thể thực hiện thông qua các trình đơn, không phải đóng các hộp thoại. Dù vậy, nếu bạn mở thêm hộp thoại, bạn phải nhấn vào nút Done để đóng nó.

Nhìn chung, DocsToGo cung cấp nhiều khả năng chỉnh sửa, và giao diện người dùng cũng đơn giản hơn.

Làm việc với bảng tính

DocsToGo bao gồm khả năng tìm kiếm ký tự/chuỗi ký tự, ẩn dòng và cột, sắp xếp theo dòng và cột, và cố định một phần màn hình. Nó còn cung cấp chức năng go-to-cell và có thể hiển thị bảng tính trong chế độ toàn màn hình.

Việc chuyển bảng tính là một tiến trình rắc rối, phải mở trang rồi lướt qua các bảng tính có sẵn. DocsToGo sử dụng các trình đơn chức năng như Excel để chèn các công thức. DocsToGo cung cấp một cửa sổ lớn hơn cho công thức, giúp chỉnh sửa dễ hơn.

Trình chiếu

DocsToGo cho phép bạn mở các tập tin PowerPoint và chèn các ghi chú trên đó. Nó cũng có khả năng chỉnh sửa căn bản. Trong chế độ xem trước slide, bạn có thể chèn một slide mới và nhân đôi hoặc xóa bớt một slide. Để chỉnh sửa văn bản trong các slide, bạn phải chuyển sang chế độ phác thảo (outline) – và bạn có thể thực hiện không có định dạng. Chú ý rằng, nếu bạn ở trong chế độ outline, bạn phải quay lại chế độ xem trước slide để tạo mới, sao chép, hoặc xóa một slide.

Như vậy, DocsToGo tiện cho việc trau chuốt lại bản trình chiếu đã có. Bạn cũng có thể tạo ra một bản trình chiếu mới chỉ có văn bản, sau đó bổ sung thêm hình ảnh và định dạng trên máy tính.

Theo XHTT

2,8 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 9,3 MB
  • Lượt xem: 4.167
  • Lượt tải: 4.143
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad, iOS 3.2 or later
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế