Droid4X

🖼️
🖼️
  • VMware Workstation Pro Phần mềm tạo máy ảo chuyên nghiệp
  • VMware Workstation 16 Pro là phần mềm giả lập hệ điều hành rất nổi tiếng của hãng VMware Inc; có thể thay đổi đáng kể cách thức làm việc với các máy ảo và cực kì hữu ích với các nhà phát triển.
  • Xếp hạng: 4 134 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • VirtualBox Phần mềm tạo máy ảo miễn phí trên Windows
  • VirtualBox 6.1.26 là phần mềm máy chủ ảo miễn phí, đa nền tảng, cho phép cài đặt trên nhiều hệ điều hành. Sau khi tải & cài VirtualBox, bạn có thể tạo và chạy nhiều máy ảo trên một máy tính.
  • Xếp hạng: 4 63 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Máy ảo - Giả lập