GooglePasswordDecryptor 6.5 Khôi phục mật khẩu tài khoản Google

3 (1) SecurityXploded Miễn phí 238 Dung lượng: 1,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2003/XP/Vista/7/8

GooglePasswordDecryptor là công cụ miễn phí để khôi phục mật khẩu tài khoản Google được lưu trữ bởi rất nhiều ứng dụng. Hầu hết các ứng dụng bàn của Google như GTalk, Picassa,...đều lưu trữ mật khẩu tài khoản nhằm giúp người dùng tránh việc điền mật khẩu nhiều lần. GooglePasswordDecryptor sẽ đi qua một loạt các ứng dụng này và giải mã mật khẩu tài khoản Google. Google sử dụng một mật khẩu tập trung để quản lý tất cả các dịch vụ của hãng như Gmail, Picassa, GTalk, iGoogle, Desktop Search,... Do các dịch vụ này được quản lý bằng một tài khoản nên việc mất mật khẩu sẽ khiến bạn mất tất cả dữ liệu. Ngoài ra, khi thử sử dụng một dịch vụ khôi phục mật khẩu Google cũng chẳng đem lại kết quả là bao trwf khi bạn đã cài đặt tài khoản thứ 2 để nhận mật khẩu và bạn nhớ tất cả các chi tiết cá nhân mà bạn đã điền khi tạo mật khẩu. Trong trường hợp này, GooglePasswordDecryptor có thể khôi phục mật khẩu Google đã được lưu bởi các ứng dụng khác nhau. Dưới đây là danh sách các ứng dụng được hỗ trợ: Google Talk, Google Picassa, Google Desktop Seach, Gmail Notifier, Internet Explorer (tất cả các phiên bản từ 4 tới 8) và Google Chrome. Chương trình này cũng cung cấp tính năng xuất để lưu lại mật khẩu đã được khôi phục thành các định dạng HTML hoặc TEXT để sử dụng sau này.

Phiên bản mới này có:

  • Hỗ trợ khôi phục mật khẩu từ Paltalk & Pidgin Messenger.
3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 6.5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,9 MB
  • Lượt xem: 257
  • Lượt tải: 238
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2003/XP/Vista/7/8
Liên kết tải về
Ðã ng?ng cung c?p

Có thể bạn quan tâm