MD5 Archive Validator 1.3.1.1 Xác nhận lưu trữ file

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.3.1.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 102,8 KB
 • Lượt xem: 1.818
 • Lượt tải: 1.768
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista
Giới thiệu

MD5ArchiveValidator (MD5AV) là một công cụ dùng để xác nhận lưu trữ chính xác các file thông qua MD5 Checksums. Khi có một file nghi vấn, MD5 Archive Validator sẽ tính toán MD5 Checksum về nội dung của file và lưu trữ kết quả ở một file tổng kết. Chương trình này có thể sử dụng những thông tin tổng kết này để xác nhận nội dung đã được thay đổi của mỗi file.

Liên kết tải về