Neat Office Bộ ứng dụng văn phòng miễn phí cho Windows 10

Tải về
3 (2) Any Neat App Miễn phí 708 Dung lượng: 842,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 10

Neat Office là bộ phần mềm văn phòng miễn phí, bao gồm các ứng dụng thay thế cho Word, Excel và Powerpoint trên Windows 10.

Neat Office cho Windows 10 tương thích với Microsoft Office (Word, Excel & PowerPoint), Google Docs, Sheets & Slide, định dạng văn bản WPS… Bộ ứng dụng hỗ trợ soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính và tạo slide thuyết trình chất lượng trên máy tính, tablet của bạn.

Với Neat Office Suite, bạn có thể xem và chỉnh sửa nhiều loại văn bản.

Neat Office hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyên nghiệp
Neat Office hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyên nghiệp

Văn bản dạng text:

 • Abiword Document (.abw, .zabw)
 • Apple Pages 4 (.pages)
 • DocBook (.xml)
 • eBook (.pdb)
 • Hangul WP 97 (.hwp)
 • HTML Document (.htm, .html)
 • Ichitaro 8/9/10/11 (.jtd và .jtt)
 • Lotus WordPro (.lwp)
 • MacWrite Document (.mw, .mcw)
 • Microsoft WinWord (.doc)
 • Microsoft Word 2003 XML (.xml)
 • Microsoft Word 2007/2010 XML (.docx, .docm, .dotx, .dotm)
 • Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP/Mac) (.doc và .dot)
 • Microsoft Works (.wps)
 • Open Office formats (.sxw, .stw và .sxg)
 • OpenDocument formats (.odt, .ott, .oth và .odm)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • StarWriter/ Star Writer formats (.sdw, .sgl, .vor)
 • T602 Document (.602, .txt)
 • Text CSV (.csv)
 • Unified Office Format text (.uot, .uof)
 • WordPerfect Document (.wpd)

Xử lý bảng tính dễ dàng như với Microsoft Excel
Xử lý bảng tính dễ dàng như với Microsoft Excel

Bảng tính:

 • Apple Numbers 2 (.numbers)
 • Data Interchange Format (.dif)
 • dBASE (.dbf)
 • HTML Document (.htm và .html file, bao gồm Web page queries)
 • Lotus (.wk1, .wks, và .123)
 • Microsoft Excel 2003 XML (.xml)
 • Microsoft Excel 2007/2010 binary (.xlsb)
 • Microsoft Excel 2007/2013 XML (.xlsx, .xlsm, .xlts, .xltm)
 • Microsoft Excel 4.x–5.0/95 (.xls, .xlw, và .xlt)
 • Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls, .xlw, và .xlt)
 • OpenDocument formats (.ods, .ots, .fods, .sxc và .stc)
 • Quattro Pro 6.0 (.wb2)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • StarCalc formats (.sdc và .vor)
 • SYLK (.slk)
 • Text CSV (.csv và .txt)
 • Unified Office Format spreadsheet (.uos, .uof)

Bài thuyết trình:

 • Apple Keynote (.key)
 • Computer Graphics Metafile (.cgm)
 • Microsoft PowerPoint 2007/2010 (.pptx, .pptm, .potx, .potm)
 • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt và .pot)
 • OpenDocument formats (.odp, .odg, .otp, .fopd, .sxi và .sti)
 • Portable Document Format (.pdf)
 • StarDraw and StarImpress (.sda, .sdd, .sdp, và .vor)
 • Bài thuyết trình Unified Office Format (.uop, .uof)

Thiết kế slide thuyết trình chất lượng
Thiết kế slide thuyết trình chất lượng

Đồ họa:

 • Adobe Photoshop (.psd)
 • AutoCAD Interchange Format (.dxf)
 • BMP JPEG JPG
 • Corel Draw (.cdr)
 • Corel Presentation Exchange (.cmx)
 • DXF MET PGM RAS SVM XBM
 • EMF PBM PLT SDA TGA XPM
 • EPS PCD PNG SDD TIF
 • Microsoft Publisher 98-2010 (*.pub)
 • Microsoft Visio 2000-2013 (*.vdx; *.vsd; *.vsdm; *.vsdx)
 • OpenDocument formats (.odg, .otg, .sxd, và .std)
 • PCX PSD SGV
 • TIFF GIF PCT PPM SGF VOR
 • WordPerfect Graphics (*.wpg)

Loc Nguyen

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 842,7 MB
 • Lượt xem: 1.625
 • Lượt tải: 708
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 10
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: Neat Office

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm