Office 2007 Ribbon Editor

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 842 KB
  • Lượt xem: 1.000
  • Lượt tải: 974
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7
Giới thiệu

Với việc phát hành Office 2007 và sự ra đời của Ribbon, việc xây dựng "toolbars" cho Office 2007 đã trở nên khó khăn hơn. Office 2007 Ribbon Editor là một công cụ nhỏ sẽ giúp các nhà phát triển trong việc tạo ra Ribbon cho chương trình Office 2007, bằng cách cung cấp truy cập vào các XML để tạo ra Ribbon

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo