Soapy 0.5 Yêu cầu máy chủ hiển thị dữ liệu

Tải về
4 (1) Sirkevi Software Miễn phí 1.066 Dung lượng: 6,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/7

Soapy tạo các yêu cầu SOAP để biết các máy chủ và hiển thị dữ liệu, header được yêu cầu, dữ liệu và header được nhận. Đây là vấn đề hết sức quan trọng cho việc khắc phục sự cố các yêu cầu SOAP và việc sử dụng sự xem xét nội quan trong Realbasic. Với Soapy, bạn có thể thấy yêu cầu và nhận nội dung dữ liệu, thấy các header HTTP, thấy XML (phần đáp trả SOAP),…

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 0.5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 6,7 MB
  • Lượt xem: 1.076
  • Lượt tải: 1.066
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm