Ultra Office Suite 2.1.10 Ứng dụng văn phòng đa năng, miễn phí

Tải về
 • Đánh giá:
  4,5 ★ 2 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.1.10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 520 MB
 • Lượt xem: 524
 • Lượt tải: 152
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 10
Giới thiệu

Ultra Office Suite là bộ ứng dụng văn phòng tất cả trong 1, bao gồm Microsoft Word, Excel, PowerPoint hoặc ODF, được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dùng Windows 10.

Giao diện Ultra Office Suite

Với Ultra Office Suite for Windows 10, bạn có thể tạo và chỉnh sửa văn bản Word với tính năng kiểm tra chính tả thông minh, tạo và sửa bảng tính với công thức, pivot table và trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ. Không những vậy, Ultra Office Suite còn hỗ trợ thiết kế slide thuyết trình PowerPoint, dễ dàng chèn đối tượng, thêm hiệu ứng động chuyên nghiệp và nhiều hơn thế.

Hiện Ultra Office Suite đã có phiên bản dùng thử Free Trial. Bạn sẽ được trải nghiệm trọn vẹn các tính năng trong 3 ngày. Sau đó nâng cấp lên bản Full để tiếp tục sử dụng.

Bên cạnh Microsoft Office, WPS Office Free, LibreOffice… giờ đây bạn còn có thêm 1 sự lựa chọn tuyệt vời nữa, đó là Ultra Office Suite. Đây là phần mềm văn phòng toàn diện để xem và chỉnh sửa nhiều loại tài liệu. Chương trình không chỉ hỗ trợ định dạng file Microsoft Office như Word, Excel và PowerPoint mà còn cho phép xử lý file OpenOffice dễ dàng. Bên cạnh đó, Ultra Office Suite còn tích hợp công cụ xử lý đồ họa vector và vẽ biểu đồ, chỉnh sửa cơ sở dữ liệu và công thức toán học tiện lợi.

Tính năng của Ultra Office Suite

Mở và đọc văn bản:

Bên cạnh các định dạng OpenDocument như .odt, .ott, .oth, .odm, .sxw, .stw và .sxg, Word Editor còn hỗ trợ đọc các định dạng sau:

 • Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP (.doc và .dot)
 • Microsoft Word 2003 XML (.xml)
 • Microsoft Word 2007 XML (.docx, .docm, .dotx, .dotm)
 • Microsoft WinWord 5 (.doc)
 • WordPerfect Document (.wpd)
 • WPS 2000/Office 1.0 (.wps) .rtf, .txt và .csv
 • StarWriter formats (.sdw, .sgl, .vor)
 • DocBook (.xml)
 • Unified Office Format text (.uot, .uof)
 • Ichitaro 8/9/10/11 (.jtd và .jtt)
 • Hangul WP 97 (.hwp)
 • T602 Document (.602, .txt)
 • AportisDoc (Palm) (.pdb)
 • Pocket Word (.psw)

Khi mở file .htm hoặc .html (sử dụng trong web page), Ultra Office Suite sẽ tùy biến Writer để xử lý các loại file này.

Mở và đọc bảng tính:

Bên cạnh các định dạng OpenDocument như .ods, .ots, .sxc và .stc, Excel Editor còn hỗ trợ đọc các định dạng sau:

 • Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls, .xlw và .xlt)
 • Microsoft Excel 4.x–5.0/95 (.xls, .xlw và .xlt)
 • Microsoft Excel 2003 XML (.xml)
 • Microsoft Excel 2007 XML (.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm)
 • Microsoft Excel 2007 binary (.xlsb)
 • Lotus 1-2-3 (.wk1, .wks và .123)
 • Data Interchange Format (.dif)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • Text CSV (.csv và .txt)
 • StarCalc formats (.sdc và .vor)
 • dBASE (.dbf)
 • SYLK (.slk)
 • Bảng tính Unified Office Format (.uos, .uof)
 • File .htm và .html, bao gồm Web page query.
 • Pocket Excel (pxl)
 • Quattro Pro 6.0 (.wb2)

Ứng dụng bảng tính

Đọc và mở bài thuyết trình:

Bên cạnh các định dạng OpenDocument như .odp, .odg, .otp,.sxi và .sti, PowerPoint Editor còn hỗ trợ đọc các định dạng sau:

 • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt, .pps và .pot)
 • Microsoft PowerPoint 2007 (.pptx, .pptm, .potx, .potm)
 • StarDraw và StarImpress (.sda, .sdd, .sdp và .vor)
 • Bài thuyết trình Unified Office Format (.uop, .uof)
 • CGM – Computer Graphics Metafile (.cgm)

Mở file đồ họa:

Bên cạnh các định dạng OpenDocument như .odg, .otg, .sxd,.std,.sxd, .std, Draw còn hỗ trợ đọc các định dạng sau:

BMP JPEG, JPG PCX PSD SGV WMF

DXF MET PGM RAS SVM XBM

EMF PBM PLT SDA TGA XPM

EPS PCD PNG SDD TIF, TIFF

GIF PCT PPM SGF VOR

Mở các file công thức:

Bên cạnh định dạng OpenDocument Formula là .odf, Math còn hỗ trợ mở các định dạng (.sxm), StarMath, (.smf) và MathML (.mml)

Khi mở 1 tài liệu Word có chứa các phương trình nhúng, nếu tùy chọn được đánh dấu trong Tools > Options > Load/Save > Microsoft Office, đối tượng sẽ tự động chuyển đổi sang dạng đối tượng Ultra Office Suite Math.

Ultra Office Suite có thể lưu nhiều định dạng file khác nhau.

Lưu văn bản:

Bên cạnh các định dạng OpenDocument (.odt và .ott), Word Editor có thể lưu tài liệu ở các định dạng sau:

 • OpenOffice.org 1.x Text Document (.sxw)
 • OpenOffice.org 1.x Text Document Template (.stw)
 • Microsoft Word 6.0, 95 và 97/2000/XP (.doc)
 • Microsoft Word 2003 XML (.xml)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • StarWriter 3.0, 4.0 và 5.0 (.sdw)
 • StarWriter 3.0, 4.0 và 5.0 Template (.vor)
 • Text (.txt) Text Encoded (.txt)
 • Unified Office Format text (.uot, .uof)
 • HTML Document (OpenOffice.org Writer) (.html và .htm)
 • DocBook (.xml)
 • AportisDoc (Palm) (.pdb)
 • Pocket Word (.psw)

Lưu file bảng tính:

Bên cạnh các định dạng OpenDocument (.ods và .ots), Excel Editor có thể lưu bảng tính ở các định dạng sau:

 • OpenOffice.org 1.x Spreadsheet (.sxc)
 • OpenOffice.org 1.x Spreadsheet Template (.stc)
 • Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls và .xlw)
 • Microsoft Excel 97/2000/XP Template (.xlt)
 • Microsoft Excel 5.0 and 95 (.xls và .xlw)
 • Microsoft Excel 2003 XML (.xml)
 • Data Interchange Format (.dif)
 • dBase (.dbf)SYLK (.slk) Text CSV (.csv và .txt)
 • StarCalc 3.0, 4.0, và 5.0 (.sdc và .vor)
 • Bảng tính Unified Office Format (.uos)
 • HTML Document (OpenOffice.org Calc) (.html và .htm)
 • Pocket Excel (.pxl)

Tạo slide thuyết trình chuyên nghiệp

Lưu bài thuyết trình:

Bên cạnh các định dạng OpenDocument (.odp, .otp, và .odg), PowerPoint Editor có thể lưu slide thuyết trình ở các định dạng sau:

 • OpenOffice.org 1.x Presentation (.sxi)
 • OpenOffice.org 1.x Presentation Template (.sti)
 • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt)
 • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template (.pot)
 • StarDraw, StarImpress (.sda, .sdd và .vor)
 • Bài thuyết trình Unified Office Format (.uop)

Impress cũng có thể xuất sang MacroMedia Flash (.swf) và định dạng đồ họa bất kỳ được liệt kê cho Draw.

Lưu bản vẽ:

Draw chỉ có thể lưu ở định dạng OpenDocument Drawing (.odg và .otg), OpenOffice.org 1.x (.sxd và .std) cũng như StarDraw (.sda, .sdd và .vor). Tuy nhiên, Draw có thể xuất sang BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, MET, PBM, PCT, PGM, PNG, PPM, RAS, SVG, SVM, TIFF, WMF và XPM.

Word Editor/Web có thể lưu ở các định dạng:

 • HTML document (.html và .htm), chẳng hạn như HTML 4.0 Transitional
 • OpenOffice.org 1.0 HTML Template (.stw)
 • OpenOffice.org 2.x HTML Template (.oth)
 • StarWriter/Web 4.0 và 5.0 (.vor)
 • Text (OpenOffice.org Writer/Web) (.txt)
 • Text Encoded (OpenOffice.org Writer/Web) (.txt)

Loc Nguyen

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: Ultra Office Suite
0 Bình luận
Sắp xếp theo