Axommsoft Pdf splitter merger

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2 MB
 • Lượt xem: 2.102
 • Lượt tải: 2.090
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Axommsoft Pdf splitter merger là phần mềm Windows rất dễ sử dụng, hỗ trợ trích xuất trang PDF và nối nhiều file PDF lại với nhau. PDF Joiner có thể kết hợp nhiều file dữ liệu lại với nhau để tạo dữ liệu nối trong khi lựa chọn PDF Splitter cho phép phá file PDF ra thành nhiều phần nhỏ, mỗi một phần có chứa số lượng trang do người dùng đặt.

Người dùng cso thể trích xuất một lượng trang PDF để tạo file Pdf mới hoặc có thể xóa một hoặc nhiều trang từ file PDF hiện tại. Có rất nhiều lựa chọn có sẵn để giúp người dùng cắt dữ liệu dựa trên số trang, trang chẵn, trang lẻ hoặc trang đã đánh dấu. Ứng dụng tuyệt vời này rất tiện ích để kết hợp các trang PDF theo thứ tự người dùng đặt cũng như trong một thứ tự đảo ngược.

Axommsoft Pdf splitter merger

Các tính năng chính:

 • Cắt, nối và loại bỏ các trang PDF bằng cách sử dụng ứng dụng đơn
 • Tương thích với Windows 7
 • Ứng dụng rất dễ sử dụng, có hướng dẫn hỗ trợ
 • Mã hóa và hạn chế các file PDF đầu ra dựa theo nhu cầu của người dùng.
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo