ConQuery Quản lý công cụ tìm kiếm trên trình duyệt

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 76 KB
  • Lượt xem: 925
  • Lượt tải: 919
  • Ngày:
Giới thiệu

ConQuery là một tiện ích bổ sung cho Firefox, Mozilla, Thunderbird, Mozilla Mail giúp thực hiện tìm kiếm thông qua bất kỳ công cụ tìm kiếm trên web nào bằng cách sử dụng trình đơn ngữ cảnh (trình đơn xuất hiện khi bạn nhấn phải chuột) trong trình duyệt. Câu truy vấn (query) có thể gồm nhiều tham số như vùng văn bản cần tìm, địa chỉ URL và tên máy chủ. Mỗi câu truy vấn có thể được cấu hình đúng trước khi thực thi, vì thế bạn có thể chỉnh sửa nội dung của văn bản được chọn, các thông tin bổ sung hay lựa chọn giữa các tùy chọn khác nhau.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo