Hàm SUM: Hướng dẫn tính tổng trong Excel

 • 1 Đánh giá

Hàm SUM là một hàm tính cơ bản vô cùng hữu ích trong Microsoft Excel giúp cho người dùng dễ dàng và nhanh chóng tính tổng dữ liệu trong bảng tính, một cách chính xác nhất. Nếu bạn đang phải tính tổng nhiều dữ liệu trong một hàng hoặc cột trong bảng tính của Excel nhưng lại không biết phải thực hiện như thế nào, để sử dụng được hàm tính tổng SUM này? Chính vì vậy, hôm nay Download.com.vn sẽ giới thiệu đến cho mọi người khái niệm, công thức của hàm SUM, ví dụ minh họa, cách khắc phục lỗi khi sử dụng hàm này.

Microsoft Excel là một phần mềm văn phòng trên máy tính, cung cấp nhiều công cụ vô cùng hữu ích, giúp cho người dùng dễ dàng tạo và nhanh chóng chỉnh sửa bảng tính một cách chuyên nghiệp nhất. Đặc biệt, phần mềm này còn cung cấp nhiều hàm tính toán, giúp chúng ta nhanh chóng thực hiện các phép tính trong bảng dữ liệu một cách chính xác. Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi bài viết hướng dẫn sử dụng hàm SUM, để tính tổng trong Excel.

Khái niệm về hàm SUM

Hàm SUM là một hàm số trong Excel cơ bản được nhiều người sử dụng hiện nay, giúp cho chúng ta tính tổng của tất cả các ô và dãy ô trong bảng tính, một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Công thức của hàm SUM của Excel

Cú pháp: =SUM(number 1, number 2, ....)

Trong đó:

 • SUM: tên hàm của tính tổng.
 • number 1, number 2, …: là đối số mà bạn muốn tính tổng.

Lưu ý:

 • Nếu bạn muốn tính tổng của các ô có giá trị logic thì: TRUE được tính là 1, FALSE được tính là 0.
 • Khi đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ minh họa sử dụng hàm SUM

Ví dụ 1: Nếu bạn muốn tính tổng của phép tính: 1+3+7, trong Execl thì sẽ nhập một trong những cú pháp sau:

 • =SUM(1,3,7) = 11.
 • =SUM(“1”,”3”,”7”) = 11.
 • =SUM(3, 7, TRUE) = 11.

Ví dụ 2: Tính tổng nhiều ô trong bảng Excel như sau:

Ví dụ minh họa bảng tính

Để tính tổng nhiều ô cùng trong bảng tính Excel, thì chúng ta chỉ cần gõ cú pháp =SUM, rồi bôi đen những ô cần tính tổng.

Theo công thức, thì để tính lương của từng nhân viên ở bảng tính trên, thì bạn sẽ nhập công thức =SUM(D4:F4).

Tính tổng nhiều ô trong Excel

Ví dụ 3: Chúng ta sẽ tính tổng lương của nhân viên trong ba tháng gần nhất. Phía dưới đây, mình sẽ tính tổng của các ô G4 trong Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3.

Tính tổng các ô trong nhiều bảng tính

Cú pháp sẽ là: =SUM(‘Sheet1’!G4, ‘Sheet2’!G4, ‘Sheet3’!G4)

Cú pháp tính tổng các ô trong nhiều bảng tính

Ví dụ 4: Tính tổng của một vùng chọn trong nhiều Sheet

Cúp pháp là: =SUM(‘Sheet1’!D4:F4, ‘Sheet2’!D4:F4, ‘Sheet3’!D4:F4).

Tính tổng vùng chọn trong nhiều bảng tính cùng lúc

Khắc phục lỗi hay gặp khi sử dụng hàm SUM trên Excel

 • Lỗi #VALUE! là lỗi xảy ra thường xảy ra khi bất kỳ đối số nào được cung cấp trực tiếp cho hàm SUM không thể diễn giải là các giá trị số.
 • Kết quả báo (#NAME), là báo thì do chúng ta nhập sai chính tả hàm hoặc cú pháp của phép tính. Ví dụ như: =sumr(D4:F4) thay vì là =SUM(D4:F4).
 • Lỗi độ rộng của cột, thông báo không đủ chỗ chứa để hiển thị được kết quả (#####). Bạn cần kiểm tra lại độ trống để kết quả hiển thị đủ.

Hy vọng rằng sau khi theo dõi bài viết này, thì các bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng sử dụng hàm SUM để tính tổng của bảng tính trên Excel một cách chính xác nhất.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Cập nhật: 10/06/2022
 • 49 lượt xem
Xem thêm: Microsoft Excel