Metro UI Tweaker for Windows Công cụ tùy chỉnh Windows 8

Tải về
  • Đánh giá:
    3,8 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 284,5 KB
  • Lượt xem: 4.571
  • Lượt tải: 4.556
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 8 (32-64 bit)
Giới thiệu

Metro UI Tweaker for Windows là công cụ miễn phí được thiết kế để tùy chỉnh một số tính năng mà không có sẵn cho người dùng trong Windows 8.

Metro UI Tweaker for Windows

Những tính năng được Metro UI Tweaker for Windows 8 hỗ trợ:

- Disable Metro Start Menu:

Vô hiệu hóa màn hình Metro Start Menu, chức năng này yêu cầu chỉnh sửa tập tin hệ thống, nó không loại bỏ tập tin này.

- Disable Metro Ribbon:

Vô hiệu hóa giao diện Metro Ribbon, chức năng này yêu cầu sở hữu tập tin hệ thống, nó không loại bỏ tập tin này.

- Disable Metro Start Menu and Ribbon:

Vô hiệu hóa giao diện Metro Start Menu, Ribbon, Metro Task Manager và Lock Screen.

- Enable Metro Start Menu and Ribbon:

Kích hoạt tất cả các tùy chọn có sẵn trong giao diện Metro.

- Add Power Options to the Metro Start Menu Screen:

Thêm các tùy chọn Logoff, Switch User, Lock, Sleep, Restart và Shutdown.

- Add any Application/File to the Metro UI Start Menu Screen:

Một số ứng dụng/tập tin có thể không có sẵn để cho bạn thêm vào màn hình Metro Start Menu thì chương trình này sẽ cho phép bạn thêm vào.

Chú ý: Ở lần chạy đầu tiên chương trình sẽ tạo ra một thư mục trong Windows Directory có tên là Metro UI Tools. Bạn không được xóa thư mục này cũng các Power App bên trong.

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo