pyRssReader

Tải về

3 (1) Giacomo Campanelli Miễn phí 247 Dung lượng: 16,8 MB Ngày: Yêu cầu: Tất cả Windows, Python

pyRssReader là một ứng dụng dùng để đọc các nguồn cấp dữ liệu RSS từ các trang web. pyRssReader hỗ trợ theo dõi các types: RSS 0.90, Netscape RSS 0.91, Atom 0.3, Atom 1.0, CDF feeds.....

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 16,8 MB
  • Lượt xem: 253
  • Lượt tải: 247
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows, Python
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm