🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Google Translator for Firefox Google Dịch trên Firefox
  • Google Translator for Firefox là một tiện ích biên dịch cho Firefox. Không chỉ với những người đang học ngoại ngữ mà bất kì ai cũng sẽ nhận ra sự hữu ích của trình biên dịch này.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️