Spyone Pro 2.0 Phần mềm lưu các cuộc đàm thoại

Tải về
 • Đánh giá:
  2,3 ★ 3 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,5 MB
 • Lượt xem: 2.028
 • Lượt tải: 2.023
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista
Giới thiệu

Spyone Pro lưu giữ được tất cả các cuộc đàm thoại và hình ảnh từ MSN (Windows Live Messenger) người sử dụng, trong một hoàn toàn vô hình và cách an toàn. Các chương trình tạo ra các báo cáo cho rằng tất cả mọi thứ được thực hiện trên MSN (Windows Live Messenger). Những báo cáo này sẽ được lưu trong tập tin log mà chỉ cho phép truy cập vào chương trình quản lý. Ngoài ra, các chương trình gửi cho tất cả các báo cáo này qua e-mail, cho phép bạn xem tất cả các cuộc hội thoại trong e-mail của bạn, bất cứ nơi nào.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: