Tiff Pdf Cleaner

Tải về

3 (1) Coolutils Dùng thử 1.317 Dung lượng: 4,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7

Bất kì ai đã từng sử dụng file PDF và TIFF scan đều đối mặt với vấn đề trang trống. Những trang trống này thường ẩn giữa các trang có chứa thông tin khác và rất khó tìm kiếm. Phần mềm Tiff and Pdf Cleaner sẽ dò tìm các trang trống trong file PDF và TIFF và xóa chúng. Điều quan trọng nhất về phần mềm này là nó có thể xóa các trang trông trong rất nhiều file. Bạn chỉ cần đặt một folder và để phần mềm này thực hiện nốt công việc. Một khi bạn cho phép phần mềm này thực hiện công việc, nó sẽ tìm tới folder đích và tìm kiếm các file TIFF và PDF trong folder và loại bỏ các trang trống. Thậm chí, bạn còn có thể đặt một vài folder - Tiff Pdf Cleaner sẽ xử lý ảnh (xử lý sổ địa chỉ phụ). Và nó còn khả năng giữ cấu trúc folder ở nơi lưu trữ đầu ra.

Tiff Pdf Cleaner có thể xóa phần đường viền đen không cần thiết của các file scan (chỉ viền đen trên nền trắng). Phần mềm này hỗ trợ cả dữ liệu PDF/A màu. Bên cạnh đó, phần mềm này còn chuyen đổi PDF sang TIFF và ngược lại trong quá trình xử lý.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,1 MB
  • Lượt xem: 1.331
  • Lượt tải: 1.317
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức: