VinylStudio for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    4,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,8 MB
  • Lượt xem: 1.596
  • Lượt tải: 1.592
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4/Server/10.5/Server/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.5.6 Intel/10.6 Intel
Giới thiệu

VinylStudio có tất cả các tính năng bạn cần để có thể chuyển đổi những bản ghi âm và bang ghi âm sang CD, MP3 và AAC. Chương trình này thực hiện công việc lọc đơn giản và mạnh mẽ, giúp người dùng có thể cứu những bản thu âm bị hỏng. Ngoài ra, VinylStudio cũng có khả năng tiếp hợp với iTunes Music Library – các bài hát được lưu trong VinylStudio sẽ được hiển thị tự động trong iTunes.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.