Backup to DVD/CD 5.1

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,9 MB
  • Lượt xem: 1.732
  • Lượt tải: 1.726
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Giới thiệu

Backup To DVD/CD là công cụ mạnh mẽ và dễ dùng để tạo sao lưu thân thiện cho máy tính của bạn. Sao lưu sang DVD/CD sẽ cho bạn quyết định file hay thư mục nào muốn lưu, lưu thông tin đó. Khi bạn ra lệnh để lưu một thư mục, nó sẽ tự động lưu các file trong thư mục, và mọi thư mục con. Hay bạn có thể ra lệnh không lưu thư mục con ngược lại tư mục chính sẽ được lưu. Và bạn có thể biến đổi sao lưu để làm các file ngoại lệ (cách khác).

Có vài tùy chọn để chỉ sao lưu các file mà phù hợp với tiêu chuẩn được sao lưu, và được chỉnh sửa gần đây. Những tùy chọn này làm việc tốt với các tùy chọn khác để lưu mỗi sao lưu trong một thư mục riêng biệt trên đĩa tự động sao lưu được đặt tên theo ngày và giờ, vì vậy bạn có thể làm các sao lưu nhỏ các file đã thay đổi gần đây và lưu chúng tất cả vào cùng một đĩa sao lưu mà không phải chép đè các sao lưu cũ.

Tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.