Cách giao bài tập trên Azota

Hướng dẫn tạo và giao bài tập bằng Azota
  • 1 Đánh giá

Hầu hết các trường học hiện nay đều đang đang giao bài tập trên Azota, chúng ta sử dụng ứng dụng Azota hỗ trợ cho việc học trực tuyến. Các em học sinh sẽ không bỏ lỡ bất cứ bài tập, kỳ thi nào khi học online. Các thầy cô giáo cũng có đầy đủ công cụ giảng dạy để mang đến chất lượng cao nhất cho các em học sinh. Dưới đây sẽ là hướng dẫn chi tiết cách tạo lớp học và giao bài tập trên ứng dụng Azota.

Cách tạo đề thi, giao bài tập cho học sinh trên Azota

Bước 1:

Đăng ký và đăng nhập tài khoản Azota, sau khi đăng nhập tài khoản giáo viên thành công hãy nhấn chọn Học sinh.

Giao diện chính
Giao diện chính

Bước 2:

Ở giao diện kế tiếp hãy nhấn Thêm lớp để thêm một lớp học mới trên Azota.

Thêm lớp học
Thêm lớp học

Bước 3:

Hãy tiến hành nhập tên lớp học bạn muốn tạo bằng cách nhập vào ô trống sau đó nhấn Thêm lớp.  

Thêm lớp
Thêm lớp

Bước 4:

Tiếp theo sẽ thêm học sinh vào lớp, nhấn nút Thêm học sinh.

Thêm học sinh
Thêm học sinh

Bước 5:

Tại đây hãy nhập tên học sinh, số điện thoại, ngày sinh, vv hoặc chọn danh sách học sinh có sẵn trên file Excel bằng cách chọn Nhập từ file Excel.

Nhập học sinh
Nhập học sinh

Bước 6:

Nhấn vào mục Chưa có file được chọn để lấy file có sẵn trên máy tính của bạn.

Chọn file danh sách
Chọn file danh sách

Bước 7:

Chọn file danh sách học sinh rồi nhấn Xác nhận để đồng ý nhận file Excel vừa tải lên.

Danh sách học sinh
Danh sách học sinh

Bước 8:

Trở lại màn hình chính của ứng dụng Azota và chọn Bài tập hoặc Đề thi để bắt đầu tạo.

Tạo bài tập
Tạo bài tập

Bước 9:

Tiếp theo hãy chọn trường học, quận, cũng như cấp học và nhấn Lưu.

Thông tin giáo viên
Thông tin giáo viên

Bước 10:

Nhấn nút Tạo bài tập để bắt đầu giao bài tập.

Tạo bài tập trên Azota
Tạo bài tập trên Azota

Bước 11:

Tiến hành nhập tên bài tập, hạn nộp (nếu có) sau đó nhấn vào Thêm file bài tập để lấy file bài tập có sẵn trên máy tính.

Chọn file bài tập có sẵn
Chọn file bài tập có sẵn

Bước 12:

Hãy chọn file bài tập trên máy tính và nhấn Open.

File bài tập trên máy tính
File bài tập trên máy tính

Bước 13:

Hãy tích chọn lớp muốn giao bài và nhấn Lưu là xong. Các thầy cô giáo có thể tích chọn các tuỳ chọn như:

  • Yêu cầu đăng nhập để nộp
  • Không hiển thị điểm số.
Lưu bài tập đã giao
Lưu bài tập đã giao

Vậy là bạn đã hoàn tất việc giao bài tập cho học sinh trên Azota rồi.

Cập nhật: 16/03/2023
  • 61 lượt xem
Xem thêm: Azota