GuardPlus 1.00

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 872 KB
  • Lượt xem: 432
  • Lượt tải: 428
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

GuardPlus - một phần mềm có khả năng mã hóa tất cả các loại dữ liệu sẽ giúp bạn bảo mật các tài liệu của mình một cách an toàn...

GuardPlus là một ứng dụng dễ sử dụng mà có thể giúp bạn sắp xếp và bảo mật các tài liệu của bạn. Nó có thể mã hóa bất kỳ loại file nào và nó cũng cung cấp sự quản lý phiên bản. GuardPlus cho phép bạn làm việc trong một môi trường an toàn với một phương pháp mã hóa an toàn. Chỉ có tên người dùng mà mật khẩu đúng có thể giúp bạn truy cập vào các file trong GuardPlus.

Theo Softpedia

Liên kết tải về

Link Download chính thức: