Innesoft Outbox 1.1 Ứng dụng quản lý email

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 521,3 KB
 • Lượt xem: 628
 • Lượt tải: 608
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

Innesoft Outbox cung cấp cho bạn khả năng quản lý toàn diện về danh sách gửi email, cho phép bạn có thể phân loại, theo dõi và quản lý danh sách gửi email bạn đã chọn, danh sách liên lạc và khách hàng trung thành. Với các công cụ mạnh mẽ đã được cung cấp, bạn có thể gửi nhiều email, cập nhật thường xuyên và gửi thư mời tới toàn bộ danh sách hoặc tới một vài người trong danh sách lien lạc của bạn. bạn có thể tạo và gửi gộp nhiều email bằng cách sử dụng tính năng chỉnh sửa email được tích hợp sẵn, hoặc tích hợp với bất kì ứng dụng email của bên thứ 3 nào, bao gồm Microsoft Outlook và Mozilla Thunderbird.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: