Internet Archive

Truy cập
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 830
  • Lượt tải: 812
  • Ngày:
Giới thiệu
Thư viện Moving Image của trang này chứa hàng ngàn bộ phim kỹ thuật số, nhiều video có thể download miễn phí. Những video này được phân loại thành các nhóm như “computers, sports, youth media, independent news, spirituality” v.v…


Theo Tapchiweb
Liên kết tải về