Internet Archive

Truy cập

3 (1) Internet Archive Miễn phí 815 Ngày:
Thư viện Moving Image của trang này chứa hàng ngàn bộ phim kỹ thuật số, nhiều video có thể download miễn phí. Những video này được phân loại thành các nhóm như “computers, sports, youth media, independent news, spirituality” v.v…


Theo Tapchiweb
3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 854
  • Lượt tải: 815
  • Ngày:
Liên kết tải về

Tham khảo thêm

  • Speedtest

    🖼️ Kiểm tra tốc độ và chất lượng băng thông rộng