Mailbox Alert

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 59,4 KB
  • Lượt xem: 340
  • Lượt tải: 338
  • Ngày:
  • Yêu cầu: * SeaMonkey 2.0 - 2.0.* * Thunderbird 1.0 - 3.1.*
Giới thiệu

Mailbox Alert là một Thunderbird addon sẽ hiển thị thông báo khi bạn có nhận được thư email quan trọng.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo