NoSpyMail

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 543 KB
  • Lượt xem: 1.084
  • Lượt tải: 1.082
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003 Server, Microsoft Outlook 2000, Microsoft .NET Framework 1.1
Giới thiệu

Theo định nghĩa của tác giả viết chương trình này, spymail là "bất cứ thông điệp e-mail nào được gửi tới bạn với mục đích thu thập trái phép thông tin về người dùng, máy tính, hoặc các sử thích e-mail". NoSpyMail có khả năng phát hiện và khoa các yếu tố Web lỗi trong thông điệp e-mail mà không yêu cầu bạn phải tắt chức năng HTML trong Microsoft Outlook (từ phiên bản 2000 - 2003).

Theo VDCMedia

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo