Rename Easy

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 393 KB
  • Lượt xem: 242
  • Lượt tải: 237
  • Ngày:
Giới thiệu

Một ứng dụng nhỏ giúp bạn đổi tên nhiều file cùng một lúc. Sử dụng ứng dụng này khá đơn giản:

Chọn thư mục.
Thiết lập các hoạt động được thực hiện.
Nhấn Go để bắt đầu đổi tên file.


Liên kết tải về

Link Download chính thức: