Replay Converter 4.40 Phần mềm chuyển đổi video, âm thanh hữu hiệu

Tải về

Replay Converter là công cụ hữu hiệu để chuyển đổi tập tin video và âm thanh từ định dạng này sang định dạng khác, rip DVD hay tạo CD hoặc DVD từ tập tin video và âm thanh trên máy tính. Với chương trình này, người sử dụng chỉ cần chọn các tập tin để chuyển đổi, lựa chọn định dạng đầu ra, và click GO để bắt đầu tiến trình tự động.

Replay Converter

Tính năng:

 • Chuyển đổi tập tin video sang MP4, MPEG-4, MPEG-2, WMV, AVI,…
 • Chuyển đổi tập tin âm thanh sang MP3, WMA, WAV,…
 • Rip và ghi DVD.
 • Hỗ trợ hầu hết các định dạng phổ biến.
 • Tạo MP3 từ video.
 • Thay thế hoặc loại bỏ track âm thanh.

Hướng dẫn sử dụng Replay Converter:

Chuyển đổi tập tin video

Bước 1: Mở Replay Converter, và click Add Files. Công cụ lựa chọn tập tin sẽ hiện ra.

Bước 2: Xác định tập tin video cần chuyển đổi, và click Open. Tập tin đã lựa chọn sẽ xuất hiện trong danh sách các tập tin sẽ chuyển đổi.

Replay Converter

Bước 3: Lặp lại bước trên nếu muốn chuyển đổi nhiều tập tin hơn.

Bước 4: Tiếp theo, click Convert to Video File, sau đó lựa chọn định dạng đầu ra từ Target Formats.

Replay Converter

Lưu ý: Lựa chọn Add More Video Formats để xem nhiều tùy chọn chuyển đổi khác.

Bước 5: Sau khi hoàn thành việc lựa chọn tập tin và định dạng đầu ra, click Go. Tiến trình chuyển đổi tập tin sẽ bắt đầu.

Chuyển đổi tập tin âm thanh

Bước 1: Mở Replay Converter, và click Add Files. Công cụ lựa chọn tập tin sẽ hiện ra.

Bước 2: Xác định tập tin âm thanh cần chuyển đổi, và click Open. Tập tin đã lựa chọn sẽ xuất hiện trong danh sách các tập tin sẽ chuyển đổi.

Bước 3: Lặp lại bước trên nếu muốn chuyển đổi nhiều tập tin hơn.

Bước 4: Tiếp theo, click Convert to Audio File, sau đó lựa chọn định dạng đầu ra từ Target Formats.

Bước 5: Sau khi hoàn thành việc lựa chọn tập tin và định dạng đầu ra, click Go. Tiến trình chuyển đổi tập tin sẽ bắt đầu.

Định vị tập tin đã chuyển đổi

Khi tiến trình chuyển đổi video hoặc âm thanh hoàn tất, bạn có thể nhanh chóng đi tới thư mục chứa các tập tin đã chuyển đổi bằng cách click chuột phải vào tập tin đã chuyển đổi trong Replay Converter. Một menu sẽ hiện lên để bạn lựa chọn Open Current Target Folder(s) để đi tới thư mục đó.

Replay Converter

Thêm nhiều định dạng âm thanh hoặc video đầu ra

Replay Converter được thiết lập với các tùy chọn định dạng phổ biến nhất. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thêm các tùy chọn video khác nếu muốn:

Bước 1: Lựa chọn Convert to Video File (hoặc Convert to Audio File).

Bước 2: Bên dưới Choose a Target Format, lựa chọn Add more Video (Audio) Formats. Hộp thoại Add Video (Audio) Formats sẽ hiện ra.

Replay Converter

Bước 3: Chọn định dạng hiện ra trong danh sách các tùy chọn mong muốn và click Add. Lặp lại thao tác để thêm nhiều định dạng khác.

Bước 4: Click Close khi hoàn tất.

Để xóa định dạng đầu ra khỏi danh sách mặc định:

Bước 1: Lựa chọn định dạng sẽ xóa.

Bước 2: Click nút Delete Target.

Bước 3: Click OK khi cần xác nhận xóa định dạng khỏi danh sách.

Lưu ý rằng bạn có thể khôi phục lại những định dạng đã xóa tới danh sách xổ xuống bằng cách thực hiện tiến trình thêm định dạng đầu ra như trên.

Chỉnh sửa các thông số chuyển đổi

Bạn có thể tùy chỉnh các thông số được sử dụng trong tiến trình chuyển đổi video hoặc âm thanh đã cài đặt trước.

Bước 1: Từ màn hình chính, click Convert to Video File hoặc Convert to Audio File.

Bước 2: Lựa chọn tiến trình chuyển đổi, sau đó click nút Edit Target Format. Hộp thoại Edit Target Properties sẽ xuất hiện.

Replay Converter

Bước 3: Thay đổi thông số bất kỳ và click OK.

Tạo DVD

Replay Converter có khả năng ghi đĩa DVD từ nhiều tập tin video khác nhau.

Bước 1: Mở Replay Converter, và click Add Files. Công cụ lựa chọn tập tin sẽ hiện ra.

Bước 2: Đánh dấu các tập tin video sẽ ghi ra DVD, và click Open. Tập tin đã chọn sẽ được hiển thị trong danh sách các tập tin sẽ chuyển đổi.

Bước 3: Lặp lại bước trên nếu muốn ghi nhiều tập tin từ thư mục khác.

Bước 4: Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự các tập tin bằng cách kéo chúng lên hoặc xuống trong danh sách.

Bước 5: Lựa chọn Burn to CD/DVD.

Replay Converter

Bước 6: Ở phần Choose a Target Format, lựa chọn một trong các tùy chọn Burn to DVD.

Bước 7: Click Go. Các tập tin sẽ được chuyển đổi sang định dạng MPEG-2 trước để tạo DVD.

Lưu ý: Nếu tập tin bạn muốn ghi đã có trong định dạng MPEG-2, bạn có thể click chuột phải vào tập tin nguồn và lựa chọn Don't Convert để bỏ qua bước này.

Bước 8: Khi tiến trình chuyển đổi kết thúc, DVD/CD Burn Wizard sẽ bắt đầu.

Bước 9: Click Next.

Bước 10: Nếu chỉ muốn tạo tập tin hình ảnh (tập tin ISO) và không ghi DVD, hãy lựa chọn tùy chọn create image file only và duyệt tìm địa điểm muốn lưu trữ tập tin hình ảnh đó. Nếu định ghi DVD, hãy để trống thiết lập này rồi click Next.

Bước 11: Tiếp đến, lựa chọn mặc định SPTI và click Next.

Replay Converter

Bước 12: Lựa chọn ổ DVD từ danh sách và click Next.

Bước 13: Tiếp tục sử dụng các mặc định trong 3 màn hình tiếp theo và click Next mỗi lần.

Bước 14: Sau bước cuối cùng, tiến trình ghi sẽ bắt đầu.

Bước 15: Click Finish khi tiến trình hoàn tất.

Tạo CD

Replay Converter cho phép tạo CD từ tập tin MP3 và WAV.

Bước 1: Mở Replay Converter, và click Add Files. Công cụ lựa chọn tập tin sẽ hiện ra.

Bước 2: Đánh dấu các tập tin âm thanh sẽ ghi ra CD (theo thứ tự sẽ hiển thị trên đĩa CD đó), và click Open. Các tập tin đã chọn sẽ được hiển thị trong danh sách tập tin sẽ chuyển đổi.

Bước 3: Lặp lại bước trên nếu muốn thêm nhiều tập tin hơn từ các thư mục khác vào đĩa CD.

Bước 4: Lựa chọn Burn to CD/DVD, rồi sau đó chọn Burn to Audio CD từ khu vực Choose a Target Format.

Bước 5: Click Go.

Bước 6: Trước khi ghi CD, các tập tin âm thanh cần được chuyển đổi sang định dạng tương thích để ghi.

Bước 7: Khi tiến trình chuyển đổi kết thúc, tiến trình ghi sẽ bắt đầu. Trước hết, hãy chọn mặc định SPTI và click Next.

Bước 8: Lựa chọn ổ CD từ danh sách và click Next.

Bước 9: Tiếp tục sử dụng các mặc định trong 3 màn hình kế tiếp và click Next mỗi lần.

Bước 10: Sau bước cuối cùng, tiến trình ghi sẽ bắt đầu.

Bước 11: Click Finish khi tiến trình hoàn tất.

Rip DVD

Replay Converter có thể tạo tập tin video có thể phát từ DVD. Ví dụ, bạn có thể lấy video từ DVD và xem nó trên iPod hay iPhone.

Bước 1: Mở Replay Converter, và click Add DVD. Hộp thoại Pick DVD Folder xuất hiện.

Bước 2: Lựa chọn ổ và thư mục phụ nơi chứa các tập tin DVD. Thông thường bạn sẽ thấy thư mục được gán nhãn VIDEO_TS trong ổ DVD. Click OK khi lựa chọn đúng thư mục.

Bước 3: Các tập tin "VOB" trên DVD sẽ được hiển thị trong Replay Converter.

Bước 4: Click Convert to Video File, và lựa chọn tùy chọn đầu ra bên cạnh Choose a Target Format.

Bước 5: Click nút GO để bắt đầu rip DVD.

Sao chép DVD

Bước 1: Mở Replay Converter, và click Add DVD. Hộp thoại Pick DVD Folder sẽ hiện ra.

Bước 2: Lựa chọn ổ và thư mục phụ nơi chứa các tập tin DVD. Thông thường bạn sẽ thấy thư mục được gán nhãn VIDEO_TS trong ổ DVD. Click OK khi lựa chọn đúng thư mục.

Bước 3: Các tập tin "VOB" trên DVD sẽ được hiển thị trong Replay Converter.

Bước 4: Click Burn to CD/DVD, và lựa chọn định dạng đầu ra của Copy DVD.

Bước 5: Click nút GO để bắt đầu sao chép DVD sang DVD trống khác.

Tính năng nâng cao:

Loại bỏ track âm thanh khỏi video

Bước 1: Từ màn hình chính, click Convert to Video File hoặc Convert to Audio File.

Bước 2: Lựa chọn tiến trình chuyển đổi, và sau đó click nút Edit Target Format. Hộp thoại Edit Target Properties sẽ hiện ra.

Replay Converter

Bước 3: Nhập tên định dạng vào phần Format Name để có thể sử dụng định dạng này sau.

Bước 4: Lựa chọn hộp Remove audio track ở phía dưới cùng bên phải.

Bước 5: Click OK và sau đó chuyển đổi với định dạng mới này. Khi đó âm thanh sẽ bị loại bỏ khỏi track video.

Thay thế track âm thanh trong video

Bước 1: Từ màn hình chính, thêm tập tin video để chuyển đổi, lựa chọn convert to video file, và lựa chọn định dạng đầu ra mong muốn.

Bước 2: Click chuột phải lên tập tin đó trong cửa sổ chính và lựa chọn Replace Audio Track.

Replay Converter

Bước 3: Cửa sổ duyệt tìm Select Audio sẽ xuất hiện. Duyệt tìm tới tập tin âm thanh mà bạn muốn thay thế track âm thanh hiện tại. Lựa chọn nó và click Open.

Bước 4: Khi chuyển đổi, track âm thanh đó sẽ được thay thế bằng track âm thanh mới mà bạn đã lựa chọn.

Trích xuất một phần tập tin để chuyển đổi

Bước 1: Từ màn hình chính, thêm tập tin video hoặc âm thanh để chuyển đổi, và lựa chọn định dạng đầu ra mong muốn.

Bước 2: Click chuột phải lên tập tin đó trong cửa sổ chính và lựa chọn Extract.

Bước 3: Cửa sổ Edit File Convert Settings sẽ hiện ra.

Bước 4: Nhập số giây mà bạn muốn tiến trình chuyển đổi bắt đầu, và thời lượng để chuyển đổi trong đơn vị giây.

Bước 5: Click OK và chuyển đổi.

Replay Converter

Tính năng Change the video track speed

Sử dụng tùy chọn này để tăng tốc hoặc làm chậm tốc độ phát video của bạn. Chỉ cần thêm tập tin video cần chuyển đổi từ giao diện chính, chọn chuyển đổi sang tập tin video và lựa chọn định dạng mục tiêu. Sau đó, click chuột phải vào tập tin trong giao diện chính và lựa chọn Change the video track speed.

Nhập khung (trong khung hình mỗi giây) mà bạn muốn trong video để chuyển đổi.

Click OK và sau đó chuyển đổi video.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 4.40
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 21,2 MB
 • Lượt xem: 8.439
 • Lượt tải: 8.186
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm