Safari Password Decryptor Khôi phục mật khẩu đăng nhập trình duyệt Safari

  • Đánh giá:
    1,8 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 194
  • Lượt tải: 185
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7
Giới thiệu

Safari Password Decryptor là phần mềm miễn phí để khôi phục mật khẩu đăng nhập trang web từ trình duyệt Safari.

Giống như các trình duyệt khác, Safari cũng quản lý mật khẩu trong đó lưu trữ các mật khẩu đăng nhập cho các trang web truy cập để người dùng không cần phải nhập mật khẩu mỗi lần. Safari sử dụng định dạng lưu trữ và mã hóa một cách an toàn lưu trữ các mật khẩu đăng nhập. SafariPasswordDecryptor giúp tự động khôi phục tất cả các mật khẩu trang web đăng nhập được lưu trữ của Safari.

Các tính năng:

- Giải mã và khôi phục tất cả các mật khẩu được lưu trữ từ Safari
- Sắp xếp các mật khẩu phục hồi theo thứ tự khác nhau
- Lưu danh sách mật khẩu phục hồi cho HTML/XML/TEXT
- Hỗ trợ cài đặt và gỡ bỏ các phần mềm.

Safari Password Decryptor

Phương Lan

Liên kết tải về
Ðã ng?ng cung c?p