Tổng hợp công thức nấu ăn trong Albion Online

  • 1 Đánh giá

Albion Online là một MMORPG giả tưởng lấy bối cảnh thời trung cổ, nơi người chơi khám phá một thế giới rộng lớn, tham chiến trong những trận đấu PvP đầy khốc liệt. Bên cạnh yếu tố chiến đấu, xây dựng căn cứ, chế biến thức ăn là một phần quan trọng của trò chơi. Trong bài viết này, hãy cùng khám phá tất cả các công thức nấu ăn trong Albion Online và hiệu ứng mà nó cung cấp, giúp người chơi tận hưởng lợi ích từ các món ăn này.

Công thức mồi câu cá đơn giản (Start)

TênThành phầnHiệu ứng
Grilled Fish (10)10 Chopped Fish20 Nutrition và giảm 3,8% hồi chiêu
Seaweed Salad (10)10 Seaweed5 Nutrition và tăng 10% tốc độ câu cá
Basic Fish SauceFish Chop
Fancy Fish SauceFish Chop
Special Fish SauceFish Chop
Carrot Soup (10)16 Carrot77 Nutrition và tăng 100% sức khỏe (30 phút)
Greenmoor Clam Soup (1)2 Carrot và 1 Greenmoor Clam96 Nutrition và tăng 100% sức khỏe (30 phút)
Bean Salad (10)8 Carrot và 8 Bean77 Nutrition, tăng 33 tốc độ và chất lượng chế tạo
Shallowshore Squid Salad (1)1 Bean, 1 Arcane Agaric và 1 Shallowshore Squid96 Nutrition, tăng 49 tốc độ và chất lượng chế tạo

Công thức mồi câu cá cao cấp (Sous Chef)

TênThành phầnHiệu ứng
Wheat Soup (10)48 Sheaf of Wheat274 Nutrition, tăng 190% sức khỏe (30 phút)
Murkwater Clam Soup (1)1 Raw Chicken, 1 Murkwater Clam, 2 Sheaf of Wheat và 2 Brightleaf Comfrey360 Nutrition, tăng 130% sức khỏe (30 phút), +10% phục hồi năng lượng (30 phút)
Chicken Omelette (10)4 Sheaf of Wheat, 8 Raw Chicken và 2 Hen Egg87 Nutrition, +5% tốc độ casting và giảm thời gian hồi chiêu (30 phút)
Lowriver Crab Omelette (1)1 Lowriver Crab, 1 Hen Egg và 1 Brightleaf Comfrey114 Nutrition, +5% tốc độ casting và giảm thời gian hồi chiêu (30 phút), -3,5% năng lượng tiêu hao (30 phút)
Chicken Pie (10)2 Sheaf of Wheat, 8 Raw Chicken và 4 Flour90 Nutrition, +5% năng suất thu thập, +10% khả năng chịu tải,
Upland Coldeye Pie (1)1 Upland Coldeye, 1 Flour và 1 Hen Egg123 Nutrition, +5% năng suất thu thập, +7,5% khả năng chịu tải, +11,3% khả năng chống kiểm soát đám đông (30 phút)

Công thức Adept Cook

TênThành phầnHiệu ứng
Turnip Salad (10)24 Sheaf of Wheat và 24 Turnip274 Nutrition và tăng 66 tốc độ và chất lượng chế tạo
Midwater Octopus Salad (1)2 Turnip, 2 Raw Goat, 2 Crenellated Burdock và 1 Midwater Octopus360 Nutrition và tăng 99 tốc độ và chất lượng chế tạo
Goat Stew (10)4 Turnip, 4 Bread và 8 Raw Goat106 Nutrition và tăng 5% sát thương (30 phút)
Greenriver Eel Stew (1)1 Turnip, 1 Greenriver Eel và 1 Crenellated Burdock106 Nutrition và tăng 3,5% sát thương và giảm hồi chiêu (30 phút)
Goat Sandwich (10)4 Bread, 2 Goat´s butter và 8 Raw Goat96 Nutrition và tăng 5% sức khỏe tối đa
Stonestream Lurcher Sandwich (1)1 Goat´s butter, 1 Turnips và 1 Stonestream Lurcher123 Nutrition và tăng 5% sức khỏe tối đa và hồi máu
Bread3 Flour

Cập nhật: 23/08/2022
  • 141 lượt xem
Xem thêm: Albion Online