VidToMP3

Truy cập

3 (1) Badar Investment Miễn phí 5.350 Ngày: Yêu cầu: trình duyệt

VidToMP3 là một webware cho phép bạn tải xuống những file nhạc từ những clip bản quyền các site video. Nó có thể hỗ trợ những trang mọi website yêu thích của bạn, Myspace, Youtube, Google video và nhiều nữa. Hãy nhớ đánh dấu video nào bạn muốn chuyển đổi thành mp3.

Chuyển đổi youtube sang mp3 như thế nào?

1.Copy địa chỉ đầy của của trang video đó (ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=K7y8GC3DW4Y)
2. Dán địa chỉ đó vào hộp text box phía dưới.


Dán địa chỉ vào hộp này


3. Click "Download" và chờ, hãy nhẫn nại một chút nhé.
4. Khi quá trình chuyển đổi kết thúc, click "Download Mp3".
5.Hoàn thành,chúc bạn thành công.

Danh sách những website mà VidToMP3 đang cập nhật: YouTube, MegaVideo, Dailymotion, Metacafe, Veoh, Myspace, Break, iFilm, Google Video, Bolt, ClipJunkie, ClipShack, CollegeHumor, FunnyJunk, Glumbert, GoFish, Grouper, Hallpass, MilkandCookies, Putfile, SantaBanta, Sharkle, Shoutfile, Vimeo, vSocial, Yikers, ZippyVideos...

TrungT

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 5.604
  • Lượt tải: 5.350
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Liên kết tải về
Link Truy cập chính thức: