MAGIX Rescue Your Data 6.0.406.1035 Bảo vệ cơ sở dữ liệu

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 6.0.406.1035
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 168 MB
 • Lượt xem: 336
 • Lượt tải: 331
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

MAGIX Rescue Your Data là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để bảo vệ dữ liệu của bạn. MAGIX Rescue Your Data sẽ tự động tạo một bản sao lưu đầy đủ các tập tin hệ thống, ứng dụng và hệ thống phân cấp tập tin trên một phương tiện lưu trữ mà bạn lựa chọn, bao gồm các tùy chọn và dịch vụ cho phép người dùng sao lưu an toàn trực tuyến. Đơn giản chỉ cần kết nối các ổ cứng bên ngoài và chạy một bản sao lưu đầy đủ.

Theo vnvip

Liên kết tải về