SEO Profesional Toolbar

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 159,8 KB
  • Lượt xem: 695
  • Lượt tải: 685
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT
Giới thiệu

Một extension cho Google Chrome. SEO Profesional Toolbar cung cấp nhiều công cụ có liên quan đến việc SEO trong một địa điểm. Chương trình có thể hiển thị PageRank, S-Rank và số backlink cho các trang đã được truy cập. Lưu history thứ hạng cho các site được chọn.

Điểm mới trong phiên bản này:

Phiên bản 1.1.2 có đánh số các trang được index để nạp và hiển thị cho miền.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.