Xin xâm for Android 1.0.0.14 Ứng dụng xin quẻ thẻ đầu năm

Tải về

Xin xâm hay xin quẻ thẻ là tục lệ từ xưa đến nay của Việt Nam.

Không ai biết chắc chắn phong tục này có từ bao giờ và tại sao nhưng trong những ngày đầu năm âm lịch thì rất nhiều người thích đi lễ ở các lăng tẩm, đền chùa để cúng bái và xin xâm nhất là vào buổi sáng mồng một, phong tục này thường được tiến hành chung với tục lệ chọn hướng xuất hành và hái lộc. Xin xâm là một hình thức tin vào các thẻ xâm có ghi lời sấm báo trước điềm lành hay dữ trong năm và thường cần có thầy bàn xâm.

Ở miền Bắc có tục "bốc quẻ thẻ" giống như tục "xin xâm" ở phía Nam. Người xin thẻ dâng một lễ mọn rồi chọn lấy một quẻ thẻ bằng tre viết chữ Hán. Trên quẻ thẻ thường ghi một câu văn ngắn gọn rút từ điển tích Trung Hoa cổ. Căn cứ câu văn ấy, người xin thẻ có thể luận ra "tiền định" cuộc đời mình trong năm đó. Nếu không thông thạo Hán Văn, có thể thuê thầy đồ luận giải giúp. Ngày nay, người ta thường bỏ thẻ tre và thay vào đó bằng những tờ bướm in chữ quốc ngữ với lời giải được soạn sẵn. Với sự giúp đỡ của công nghệ hiện đại ngày nay, các bạn không cần phải đi đâu xa, không cần phải nhờ thầy bình luận mà vẫn có thể có được lá xâm đầy đủ ý nghĩa và diễn giải (Nếu các bạn cần người bàn luận, có thể liên hệ trực tiếp với tác giả)

Hiện nay chương trình hỗ trợ xin xâm "Quán Thánh" và xâm "Khổng Minh":

- Xâm Quán Thánh bao gồm 100 xâm, hoàn toàn giống với các xâm thường thấy khi đi xin ở chùa

- Xâm Khổng Minh dựa trên lý thuyết của kinh dịch nên khi xin, ta sẽ phải gieo quẻ 6 lần để lấy đủ 6 hào (thượng quái và hạ quái), sau đó gieo 1 lần cuối để chọn lấy hào động. Cách lấy quẻ này gần giống với Mai Hoa Dịch số hay lý thuyết giải đoán trong Kinh Dịch/Chu Dịch

- Chương trình hỗ trợ xin xâm bằng cách lắc điện thoại (hoặc bấm nút nếu điện thoại của bạn không hỗ trợ cảm biến accelerometer hoặc gyroscope).

Xin xâm for AndroidXin xâm for AndroidXin xâm for Android
3,1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0.0.14
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 545 KB
  • Lượt xem: 1.790
  • Lượt tải: 1.569
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.5 trở lên
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm