Advanced Invisible Keylogger Pro

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 1.864
  • Lượt tải: 1.854
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Advanced Invisible Keylogger Pro: phần mềm ghi lại do thám rất mạnh mẽ được cung cấp bởi ToolAnywhere! Phần mềm này chạy âm thầm ở cấp độ thấp nhất trong Windows bằng cách nắm bắt tất cả các lần nhấn phím, bao gồm tên người dùng và mật khẩu đăng nhập vào Windows. Advanced Invisible Keylogger Pro còn có thể nắm bắn cửa sổ văn bản đang kích hoạt, văn bản được đánh trong tất cả các chương trình chat phổ biến, bao gồm AOL, YAHOO, ICQ, MSN và AIM.

Tất cả các hoạt động trên màn hình Desktop sẽ được ghi lại bằng Advanced Invisible Keylogger Pro. Bên cạnh đó, phần mềm này còn cung cấp các bản báo cáo gửi đến email người dùng bất kì lúc nào rất bảo mật. Advanced Invisible Keylogger Pro hoạt động ẩn tới mức ngay cả khi một nhân viên kỹ thuật máy tính với hàng năm trời kinh nghiệm cũng không thể phát hiện ra hoạt động của nó.

Phần mềm ẩn mạnh mẽ nhất này được cung cấp với mức giá gần như hợp lý nhất. Một giải pháp rất dễ sử dụng để giám sát máy tính và Internet.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo