IRCommand2

Tải về
3 (1) WDPS Software Dùng thử 397 Dung lượng: 5,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/NT

IRCommand2 là một phần mềm điều khiển từ xa IR và X10 dành cho máy tính cá nhân, giúp bạn điều khiển bất kỳ thiết bị nào phù hợp với thiết bị điểu khiển. Bạn có thể tạo ra các bàn điều khiển thiết bị, mỗi một bàn điểu khiển sử dụng cho một trong những các thiết bị hoặc với chỉ một thiết bị của bạn. Sau đó thêm các phím lệnh cho một thiết bị bằng cách kéo các phím chỉnh kích thước từ bộ dụng phím. Chuyển động các phím lệnh mới bằng cách sử dụng một điều khiển từ xa, hoặc lênh chương trình bằng chuỗi ký tự macro. Những đặc tính cài đặt mới giúp cho việc thiết lập thiết bị nhanh chóng và dễ dàng. IRCommand2 cũng có thể nhận và trả lời các lệnh IR, X10 từ các điều khiển từ xa. Đơn giản hóa chương trình bằng một bộ khởi động vào một phím lệnh sử dụng điều khiển từ xa và chính phím lệnh đó sau đó sẽ thực hiện bất cứ khi nào IRCommand2 nhận được bộ khởi động . Bộ khởi động X10 có thể đánh thức lại máy tính đang ở tình trạng standby. I

RCommand2 có thể mở rộng thông qua mô giao diện COM+. Giao diện này cho phép các chương trình bên ngoài bao gồm cả VB và VBA để kết nối tới những phím lệnh mà bạn đã tạo ra để điều khiển các thiết bị. bản demo sẽ có một số hạn chế về chức năng và dung lượng nhưng lại cho phép bạn đánh giá toàn bô phần mềm trươc khi đặt mua. Sau khi dăng ký, bạn sẽ có key và ID xóa bỏ các hạn chế. Bản đăng ký hoàn chỉnh hỗ trợ số lượng không hạn chế các bản và phím thiết bị. việc đăng ký phần mềm đã được hỗ trợ chỉ với chi phí thấp. hiện nay IRCommand2 chỉ hoạt động với các cần điểu khiển loại Actisys IR200L, Tira2, MyBlaster, USB-UIRT, các giao diện CM11A/HD11A, CM15A, and Insteon 2414U để điều khiển X10. và điểu khiển Snapstream Firefly RF. Được viết trên ngôn ngữ C++, IRCommand2 rất hiệu quả, không cần phải đặt biến dang trên nguồn của máy tính, và làm việc tốt với hầu hết các chương trình. Hãy vào trang web của nhà sản xuất để có thêm thông tin.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 3.96 đã có thêm chương trình hố trợ X10 CM15A và Insteon 2414U và cũng có khả năng tương thích tốt với Vista.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,1 MB
  • Lượt xem: 405
  • Lượt tải: 397
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm