Power Favorites 1.7.7

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,1 MB
  • Lượt xem: 624
  • Lượt tải: 619
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/NT
Giới thiệu

Power Favorites là một tiện ích quản lý bookmark cho Windows giúp bạn đồng bộ hóa các bookmark của bạn. Nó lấy bookmark từ IE, Firefox và Opera rồi gộp chúng lại thành 1 file và tự động đồng bộ hóa nó giữa các máy tính khác nhau.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.