Chú Đại Bi cho Android 1.3 Bài tụng Chú Đại Bi

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Version: 1.3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 743
  • Lượt tải: 145
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.6 trở lên
Giới thiệu

Niệm chú đại bi hàng ngày, hàng tuần để mang lại sự bình an, thanh tịnh trong tâm hồn. Chú Đại Bi hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), phạn ngữ Mahàkàrunikacitta-dhàrani.

Chú đại bi

Hán dịch Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Thần Chú, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đại Bi Tâm Đà La Ni, là thần chú nói về công đức nội chứng của Bồ tát Quán Thế Âm. Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại.

Tụng Chú đại bi sẽ được 15 điều lành

1. Sinh ra thường được gặp vua hiền.
2. Thường sinh vào nước an ổn.
3. Thường gặp vận may.
4. Thường gặp được bạn tốt.
5. Sáu căn đầy đủ.
6. Tâm đạo thuần thục.
7. Không phạm giới cấm.
8. Bà con hòa thuận thương yêu.
9. Của cải thức ăn thường được sung túc.
10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ.
11. Có của báu không bị cướp đoạt.
12. Cầu gì đều được toại ý.
13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ.
14. Được gặp Phật nghe pháp,
15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Tụng chú đại bi không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại

1. Chết vì đói khát khốn khổ.
2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập.
3. Chết vì oan gia báo thù.
4. Chết vì chiến trận.
5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại.
6. Chết vì rắn độc, bò cạp.
7. Chết trôi, chết cháy.
8. Chết vì bị thuốc độc.
9. Chết vì trùng độc làm hại.
10. Chết vì điên loạn mất trí.
11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm.
12. Chết vì người ác trù ếm.
13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại.
14. Chết vì bệnh nặng bức bách.
15. Chết vì tự tử.

Liên kết tải về