Email Validator Component

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,4 MB
  • Lượt xem: 649
  • Lượt tải: 638
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Giới thiệu

Ultimate Email Validator là thư viện .Net hoàn toàn cung cấo những địa chỉ email lớn và đầy đủ tới các ứng dụng NET của bạn mà không cần phải gửi email cho người nhận. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra một lượng lớn địa chỉ email được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như danh sách, file văn bản, CVS, bảng dữ liệu và tập dữ liệu chỉ bằng một dòng lệnh. Bên canh việc kiểm tra một lượng lớn địa chỉ email bilk, chương trình cũng giúp làm tăng tốc ứng dụng với Multi-threaded E-mail Address Validation. Cung cấp các địa chỉ email đáng tin cậy, hỗ trợ nhiều máy chủ ủy nhiệm (HTTP Connect, SOCKS4, SOCKS4A, and SOCKS5).

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 3.0.818 là bản sửa chữa lỗi

Liên kết tải về

Link Download chính thức: