W3C Link Checker Kiểm tra lỗi miễn phí trên trang web

Truy cập
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.273
  • Lượt tải: 1.255
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Giới thiệu

W3C Link Checker cho phép các nhà phát triển tìm thấy bất kỳ loại vấn đề trong các liên kết, và các đối tượng tham chiếu trong một trang web, CSS Style Sheet.

Để kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào, chỉ cần cung cấp các trang web cho W3C Link Checker với các liên kết đến HTML của bạn hoặc tập tin CSS và bấm vào nút "Check". Sau đó nó sẽ tự động làm bằng chứng theo yêu cầu đọc tài liệu và hiển thị bất kỳ lỗi nào trong các tài liệu cho bạn (nếu có).

W3C Link Checker

Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo