Fast HRM Phần mềm quản trị nhân sự

Truy cập

3 (2) Fast Dùng thử 295 Ngày:

Fast HRM là phần mềm quản trị nhân sự được xây dựng và phát triển trên nền tảng web. Giúp bộ phận hành chính nhân sự dễ dàng theo dõi cũng như quản lý việc chấm công, tính lương, tính BHYT, BHXH, thuế TNCN...

Giao diện chính của Fast HRM

Fast HRM hỗ trợ kết nối, đọc số liệu từ nhiều loại thiết bị chấm công khác nhau. Đồng thời, có thể truy cập xem báo cáo, số liệu thống kê từ xa rất thuận tiện.

Các phân hệ trong phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM

Quản trị hệ thống:

 • Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu vào phần mềm.
 • Khai báo danh mục tỷ giá.
 • Khai báo đơn vị cơ sở, cho phép quản lý riêng từng đơn vị cơ sở.
 • Số liệu báo cáo được tập hợp riêng theo từng đơn vị cơ sở.

Quản trị hệ thống

Quản lý nhân sự:

 • Quản lý thông tin nhân viên như: Thông tin cá nhân, trình độ học vấn, quá trình làm việc, quá trình lương, khen thưởng, kỷ luật...
 • Cập nhật ảnh nhân viên và in trong sơ yếu lý lịch.
 • Cập nhật thông tin về chứng chỉ ngoại ngữ.
 • Cập nhật bậc nghề nghiệp, chuyên môn.
 • Cập nhật loại công việc, tính chất công việc, chức vụ, kiêm nhiệm...
 • Quản lý tình trạng hiện thời của nhân viên: Đang làm việc, đi công tác, đi học, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ phép, đã nghỉ việc...
 • Công cụ tra cứu, tìm kiếm nhân viên nhanh chóng, dễ dàng.
 • Hệ thống báo cáo đa dạng, phong phú.
 • Kết nối chặt chẽ với phân hệ chấm công, tính lương.

Thông tin nhân viên

Quản lý tuyển dụng:

 • Quản lý thông tin về các đợt tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển, phỏng vấn.
 • Theo dõi nhu cầu tuyển dụng của các bộ phận, phòng ban.
 • Khai báo thông tin ứng tuyển của ứng viên: Trình độ học vấn, chứng chỉ, các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, thông tin sức khỏe...
 • Lập lịch thi tuyển, phỏng vấn theo từng vị trí tuyển dụng, vòng tuyển dụng.
 • Tự động cập nhật trạng thái hồ sơ ứng viên sau mỗi vòng thi tuyển, phỏng vấn.
 • Tự động gửi email đến các ứng viên về lịch thi tuyển, phỏng vấn, quyết định tuyển dụng, từ chối tuyển dụng....
 • Lưu trữ thông tin ứng viên chưa được tuyển để sử dụng cho lần tuyển dụng tiếp theo.
 • Báo cáo, thống kê tình hình tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng.
 • Tự động chuyển toàn bộ thông tin ứng viên sang thông tin nhân viên mới cho những trường hợp trúng tuyển.

Hồ sơ ứng viên

Quản lý chấm công:

 • Quản lý chi tiết thời gian làm việc, nghỉ của nhân viên.
 • Khai báo các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ định kỳ hàng tuần một cách linh hoạt.
 • Quản lý chi tiết ca làm việc, theo dõi đi muộn, về sớm.
 • Đăng ký tăng ca dễ dàng.
 • Dữ liệu chấm công được lấy từ máy chấm công hoặc chấm công bằng tay.
 • Cho phép điều chỉnh giờ vào, ra của nhân viên.
 • Tự động chuyển dữ liệu công sang phân hệ tính lương.
 • Lập báo cáo đi muộn/về sớm, báo cáo phân tích chi tiết và tổng hợp giờ công nhân viên.

Ca làm việc

Quản lý tính lương & Thuế TNCN:

 • Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN của nhân viên.
 • Khai báo loại lương, kỳ tính lương rất linh hoạt.
 • Tùy chọn đồng tiền tính lương cho từng nhân viên.
 • Các kiểu tính lương rất đa dạng theo: Hệ số, lương khoán, lương sản phẩm...
 • Tùy chọn tính lương theo giờ công hoặc không theo giờ công.
 • Khai báo đơn giá giờ công, đơn giá sản phẩm theo ngày.
 • Theo dõi chi tiết các khoản phụ cấp được hưởng, các khoản thưởng, phạt khác.
 • Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng của nhân viên.
 • Đánh giá, xếp loại khen thưởng nhân viên định kỳ.
 • Tính lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN đúng theo quy định hiện hành.
 • Tính lương chi tiết đến từng bộ phận, công làm việc, loại phụ cấp, sản phẩm.

Thôn tin lương

Quản lý bảo hiểm:

 • Quản lý toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên.
 • Quản lý, theo dõi số lượng nhân viên đề nghị cấp BHXH, BHYT.
 • Quản lý thông tin về hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động.
 • Theo dõi, thanh toán kịp thời các khoản nhân viên được hưởng theo chế độ: Thai sản, nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức...
 • Thực hiện đầy đủ các báo cáo về BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định hiện hành.
 • Cập nhật lao động tham gia bảo hiểm đầu kỳ.
 • Kết chuyển thông tin tham gia bảo hiểm sang năm sau.

Thôn tin bảo hiểm

Với giao diện thân thiện, rất dễ sử dụng, cùng tốc độ xử lý nhanh chóng giúp bộ phận hành chính nhân sự giảm bớt gánh nặng trong công việc. Vậy còn chần chừ gì nữa hãy trải nghiệm nay ứng dụng Fast HRM này thôi!

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Lượt xem: 529
 • Lượt tải: 295
 • Ngày:
Liên kết tải về

Tham khảo thêm

Có thể bạn quan tâm