Python 3.8.4 Ngôn ngữ lập trình cơ bản

Tải về
 • Đánh giá:
  4,6 ★ 18 👨
 • Phát hành:
 • Version: 3.8.4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 25,5 MB
 • Lượt xem: 20.362
 • Lượt tải: 17.974
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP trở lên
Giới thiệu

Python 3.8.4 là ngôn ngữ lập trình đang ngày càng phổ biến, và cũng là ngôn ngữ thường được chọn để giảng dạy những người mới học lập trình.

Giao diện phần mềm lập trình Python
Giao diện phần mềm ngôn ngữ lập trình Python

Tải Python - Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

Phần mềm Python hoàn toàn tạo kiểu động và dùng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động; do vậy nó tương tự như Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk, và Tcl. Python được phát triển trong một dự án mã mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý.

Theo đánh giá của Eric S. Raymond, Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu.

Ban đầu, phần mềm lập trình Python được phát triển để chạy trên nền Unix. Nhưng rồi theo thời gian, nó đã “bành trướng” sang mọi hệ điều hành từ MS-DOS đến Mac OS, OS/2, Windows, Linux và các hệ điều hành khác thuộc họ Unix.

Ngôn ngữ lập trình Python sử dụng các đối tượng (object), lớp (class) và ngôn ngữ cú pháp (syntax) để giúp người dùng tạo, chỉnh sửa và phát triển ứng dụng. Code viết trong Python có thể được biên dịch khi tạo file exe độc lập.

Ngôn ngữ lập trình này là “xương sống” của nhiều ứng dụng phần mềm được phát triển nhằm mục đích thương mại hoặc học tập. Nó bao gồm một thư viện lớn với nhiều công cụ định sẵn. Python download miễn phí.

Python liên tục được cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng

Tính năng chính của Python

 • Syntax rõ ràng, dễ đọc
 • Định hướng đối tượng trực quan
 • Biểu thức tự nhiên cho code
 • Hỗ trợ đầy đủ module và các gói phân cấp
 • Xử lý lỗi dựa trên phương pháp loại trừ
 • Nhiều loại dữ liệu phân cấp
 • Thư viện theo tiêu chuẩn mở rộng và module bên thứ ba cho mỗi tác vụ
 • Dễ dàng viết tiện ích mở rộng và module trong C, C++ (hoặc Java cho Jython, ngôn ngữ .NET cho IronPython)
Cập nhật Python mới nhất

Cập nhật Python mới nhất

Python 3.8.4

Bảo mật:

 • bpo-41162: Audit hook được xóa hoàn toàn ở bước cuối cùng để tránh bỏ sót event.
 • bpo-29778: Đảm bảo python3.dll được tải từ vị trí chính xác khi Python được nhúng (CVE-2020-15523).

Tính năng cơ bản và nội bộ:

 • Bpo-41247: Luôn lưu cache cho running loop holder khi chạy asyncio.set_running_loop.
 • bpo-41252: Sửa lỗi đếm sai trong _ssl.c’s _servername_callback().
 • Bpo-41218: Python 3.8.3 hồi quy khi biên soạn cùng ast.PyCF_ALLOW_TOP_LEVEL_AWAIT sẽ liệt kê cùng CO_COROUTINE. Hiện tại chỉ liệt kê async/await đã được tag.
 • bpo-41175: Bảo vệ chống điểm NULL trong bytearrayobject được kích hoạt bởi thao tác bytearray() + bytearray().
 • bpo-39960: “hackcheck” ngăn chặn ẩn type’s __setattr__() bằng phương pháp ghi đè, cho phép C thực thi theo nhóm.

Thư viện:

 • bpo-41235: Sửa lỗi xử lý trong ssl.SSLContext.load_dh_params().
 • Bpo-41193: Chức năng sai write_history() của bộ hoàn thiện readline hiện đã loại bỏ OSError bất kỳ nếu file hệ thống ở dạng read-only, thay vì chỉ loại bỏ FileNotFoundError và PermissionError.
 • Bpo-41043: Sửa lỗi sử dụng glob() trong stdlib: literal làm 1 phần đường dẫn chính xác.
 • bpo-39384: Sửa lỗi email.contentmanager cho phép set_content() thiết lập chuỗi rỗng.

IDLE:

 • bpo-37765: Thêm từ khóa vào danh sách hoàn thiện tên mô-đun. Thiết kế lại mục Completions của tài liệu IDLE.
 • bpo-41152: Mã hóa stdin, stdout và stderr trong IDLE luôn luôn là UTF-8.

Python 3.8.3

 • Cốt lõi và tích hợp
  • Sửa lỗi phân tích đối số dòng lệnh: không còn ghi lỗi nhiều lần thành stderr.
  • Sửa lỗi cảnh báo không dùng mô đun khi gọi PyImport_ReloadModule.
  • Cập nhật giá trị hằng số của flag tương lai trong mô đun __future__ để ngăn xung đột với flag trình biên dịch.
 • Thư viện
  • Sửa lỗi rò rỉ bộ nhớ trong triển khai C của asyncio.Task.
  • Cải thiện báo cáo lỗi trong ast.literal_eval() với sự hiện hiện của các node không đúng định dạng thay vì yên lặng bỏ qua bất kỳ nhân tố không hợp lệ nào.
  • platform.win32_ver() giờ sản xuất ptype chính xác, thay vì các chuỗi trống.
  • typing.get_args() giờ luôn trả về một bộ dữ liệu trống cho các bí danh chung đặc biệt.
  • Tăng không gian dành riêng cho ngăn xếp để ngăn sự cố tràn trên Windows.
 • Sửa lỗi khác.
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: Python
0 Bình luận
Sắp xếp theo