aCurrency for Android Chuyển đổi tiền tệ

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 825 KB
  • Lượt xem: 1.170
  • Lượt tải: 993
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 and up
Giới thiệu

aCurrency là công cụ hữu hiệu dùng để chuyển đổi tiền tệ cho hơn 180 loại tiền với thời gian cập nhật tỷ giá hối đoái theo từng giờ.

aCurrency for Android

Tiện ích này gồm những tính năng chính sau:

- Các widget màn hình chính.

- Máy tính tỷ giá hối đoái 1-1.

- Bảng lịch sử, 7 ngày tới 2 năm.

- Bảng biểu hiển thị sự thay đổi giữa 2 ngày.

- Theo dõi nhiều loại tiền.

- Chuyển đổi đảo ngược.

- Hiển thị thay đổi % từ ngày hôm trước.

- Tự động cập nhật tỷ giá hối đoái.

- Hỗ trợ chế độ portrait & landscape.

- Cho phép truy cập offline.

- Nhập/xuất danh sách tiền tệ.

- Tự động refresh các widget vào thời điểm xác định.

- Chụp ảnh màn hình để chia sẻ.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo