Free Image Optimizer

Truy cập
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.004
  • Lượt tải: 996
  • Ngày:
Giới thiệu

Free Image Optimizer là một công cụ trực tuyến miễn phí, bạn có thể thay đổi kích cỡ, nén và tối ưu hóa các tập tin hình ảnh của bạn. Để sử dụng bạn truy cập địa chỉ trên , trong phần Optimize Now nhấn nút Browse tại mục Your Image, sau đó chọn chất lượng, chiều cao, chiều rộng cho ảnh xuất ra tại mục Optimization. Sau cùng nhấn nút Optimize Now! Nó sẽ tự động thực hiện quá trình tối ưu ảnh, khi xong, bạn nhấn vào nút Download to your computer để tải về.

Liên kết tải về